Sygeplejersker til Svanevig

Svanevig Hospice søger 2 nye sygeplejersker.

2 af vores sygeplejersker går snart på efterløn/pension – derfor søger vi:

1 sygeplejerske, 32 timer/uge fortrinsvis dagvagt og aftenvagt. Fra 1. juni 2018.

1 sygeplejerske, 32 timer/uge fortrinsvis dagvagt og nattevagt. Fra 1. oktober 2018.

 

Omsorg, rummelighed, ansvarlighed og medinddragelse er de overordnede værdier for vores palliative indsats og afsæt for vores daglige arbejde på Svanevig Hospice.

Vi er et hus fuld af engagerede og dygtige medarbejdere, der alle bestræber sig på at gøre patienternes og de pårørendes tid her på stedet bedst mulig.

 

Som sygeplejerske skal du:  

* Være velfunderet, engageret og imødekommende.

* Kunne planlægge, udøve og vurdere sygeplejen til alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende.

* Have gode kommunikative evner.

* Sætte symptomlindring og livskvalitet i højsædet, og have respekt for den enkelte patients valg og fravalg.

* Kunne arbejde ud fra betragtningen om, at livet har værdi til det ophører.

* Have lyst til at arbejde i et tværfagligt team, med respekt for de forskellige faggruppers viden og erfaring. Hvor også Svanevigs frivillige er en del af helheden.

* Have lyst til at dygtiggøre dig til det palliative område.

* Ønske at bidrage til et godt arbejdsmiljø med fokus på egen og andres trivsel.

* Have minimum 2 års klinisk erfaring

 

Du kan læse mere om Svanevig Hospice på www.svanevighospice.dk

Aflønningen sker efter overenskomst mellem DSR og Danske regioner. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til souschef Kirsten Jantzen tlf. 54445434.

Ansøgningsfrist d. 11. april 2018.  Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag og tirsdag i uge 16.

Skriftlig ansøgning sendes til Svanevig Hospice, Lindstrømsvej 2, 4941 Bandholm. Att. hospicechef Birgitte Bülow eller mail: kontakt@svanevighospice.dk