Målgruppen

Målgruppen for ophold på Svanevig Hospice er mennesker:

  • der har en uhelbredelig sygdom med heraf følgende komplekse symptomer af fysisk, psykosocial eller åndelig karakter.
  • der skønnes at have en kort levetid tilbage.
  • der har afsluttet al helbredende behandling.
  • der er informeret om det lindrende sigte med plejen og behandlingen.
  • der selv ønsker hospiceophold.