Henvisning

Elektroniske henvisninger kan nu modtages: sks kode:
352601 og lokationsnummer: 579001381172

Ansøgning om ophold på Svanevig Hospice sendes til:                           

Svanevig Hospice
Lindstrømsvej 2
4941 Bandholm

Fax:  5416 6920

Hvis der er problemer med at se henvisningen så
kontakt os på tlf: 54 44 54 34

De 3 hospicer i Region Sjælland har pr. d. 1. juli fået ens henvisningsblanket for at lette arbejdet hos vores samarbejdspartnere.
Ønsker patienten at blive henvist til mere end et hospice, beder vi om at der prioroteres i det øverste felt.

Henvisningsskemaet kan downloades her:

Henvisningsskema.pdf